W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami”. Głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. W październiku wykonaliśmy pierwsze zadanie: sensoryczny tor przeszkód