Dyrektor szkoły: Jadwiga Janusz-Sender
Vice dyrektor szkoły: Agata Durbacz

Biblioteka

Maria Mróz

Biologia

Aldona Kaczmarska

Chemia

Izabela Balińska – Lech

Doradztwo zawodowe

Aneta Poczęty

Edukacja dla bezpieczeństwa

Radosław Migas

Edukacja wczesnoszkolna

Paulina Korcz

Edukacja wczesnoszkolna

Iwona Szpat

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Swarlik

Edukacja wczesnoszkolna

Patrycja Haja-Stasiak

Edukacja wczesnoszkolna

Renata Drożdż

Edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Dyszy

Fizyka

Izabela Balińska – Lech

Geografia

Dagmara Górska – Baron

Historia

Anita Palimąka

Historia

Iwona Kocel

Informatyka

Adriana Krupa – Grylak

Język angielski

Agnieszka Cadrzyńska

Język angielski

Julia Danell – Łapaj

Język angielski

Monika Finka

Język niemiecki

Justyna Olszewska

Język polski

Agata Konewecka  – Bednarz

Język polski

Agnieszka Kłosonoga – Łój

Język polski

Alina Kipińska

Logopeda

Dagmara Cyplińska – Góral

Matematyka

Anna Michalska

Matematyka

Barbara Galant

Muzyka

Jolanta Szewczyk – Kwitkowska

Współorganizowanie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego

Agnieszka Rebeta

Współorganizowanie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego

Izabela Wandzel

Współorganizowanie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego

Renata Czapla

Współorganizowanie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego

Agata Durbacz

Współorganizowanie kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego

Justyna Olszewska

Nauczyciel terapii pedagogicznej

Agnieszka Dyszy

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Agata Armatys

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Aneta Poczęty

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Anita Dziarmaga – Kwiecień

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Beata Białas – Skóra

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Jadwiga Janusz – Sender

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Monika Grzywna – Wołoszyn

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Ewa Smarzyńska – Sliupkas

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Monika Pasternacka – Klamińska

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Monika Tokaj – Wtorek

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego

Katarzyna Gerlecka

Współorganizowanie kształcenia integracyjnego oddział przedszkolny

Aleksandra Budzowska

Pedagog

Iwona Tomczyk – Król

Plastyka

Piotr Kulasiewicz

Przyroda

Aldona Kaczmarska

Psycholog

Magdalena Gajda

Rehabilitantka

Ewa Wójcik

Religia

ks. Daniel Bunia

Religia

ks. Piotr Janiczek

Technika

Jarosław Stacha

Wiedza o społeczeństwie

Anita Palimąka

Wychowanie fizyczne

Ada Strzemińska

Wychowanie fizyczne

Jarosław Stacha

Wychowanie fizyczne

Aneta Szot

Wychowanie fizyczne

Tomasz Sobieniecki

Wychowawca przedszkolny

Joanna Wyparło

Wychowawca przedszkolny

Justyna Ziętek-Smoczyńska

Wychowawca świetlicowy

Dorota Matyszczyk

Wychowawca świetlicowy

Katarzyna Szyller

Wychowawca świetlicowy

Agnieszka Maj

Wychowanie do życia w rodzinie

Iwona Kocel

 

Wychowawstwa

Wychowawcy klas rok szkolny 2020/2021

Klasa

Wychowawca klasy

1a

Agnieszka Dyszy

1b

Patrycja Haja- Stasiak

2a

Renata Drożdż

2b

Paulina Korcz

3a

Iwona Szpat

3b

Magdalena Swarlik

4a

Anna Michalska

4b

Julia Danell- Łapaj

5a

Aneta Szot

6a

Ewa Smarzyńska- Sliupkas

6b

Ada Strzemińska

6c

Agnieszka Kłosonoga-Łój

7a

Monika Pasternacka – Klaminska

7b

Anita Palimąka

7c

Agnieszka Cadrzyńska

8a

Beata Białas- Skóra

8b

Aldona Kaczmarska

OP

Joanna Wyparło,

Justyna Ziętek – Smoczyńska