CZYM JEST SAMORZĄD?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

W naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje ciekawe imprezy szkolne, przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których uczniowie świetnie się bawią. Na  bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Zachęca uczniów do włączania się w realizację projektów szkolnych. Członkowie Samorządu co roku przedstawiają nowe, ciekawe propozycje działań i aktywności.

Aktywności Samorządu

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Samorząd uczniowski zorganizował w naszej szkole Dzień Postaci z Bajek w ramach realizowanego w szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W naszej szkole zrobiło się  bajkowo i baśniowo. A to wszystko za sprawą postaci z bajek, w które wcielili się uczniowie klas 1-3. Bajkowe postacie sprawiają, że świat dziecka staje się wesoły i radosny. Tego dnia uśmiech nie schodził nam z twarzy. Dziękujemy wszystkim uczniom za wspólną zabawę.