CZYM JEST SAMORZĄD?

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) – mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

 

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Marcel Bednarczyk

Zastępca – Klaudia Byczek

Sekretarz – Zofia Szymańska

W naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje ciekawe imprezy szkolne, przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których uczniowie świetnie się bawią. Na  bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Zachęca uczniów do włączania się w realizację projektów szkolnych. Członkowie Samorządu co roku przedstawiają nowe, ciekawe propozycje działań i aktywności.

 

Plan pracy Samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021

 

Miesiąc

 

Wydarzenia

 

Wrzesień

1.     Wybory do Samorządu Szkolnego.

2.     Dzień Chłopaka – chłopcy niepytani.

Październik

1.     Dzień Edukacji Narodowej – konkurs „ Portret mojego nauczyciela”.

2.     Światowy Dzień mycia rąk dla klas I-III- prezentacja dla wychowawców

3.     Dzień w jednym kolorze- kolory jesieni: żółty, pomarańczowy.

4.     Dzień języka angielskiego – święto dyni.

Listopad

1.     Międzynarodowy Dzień Bajek – klasy I –III          przebierają się za postaci z bajek (prezentacja dla wychowawców).

2.     Dzień misia dla klas I-III –  filmik przesłany do wychowawców.

Grudzień

1.     Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

2.     Mikołajki – kto założy czapkę mikołajkową nie będzie pytany.

3.     Sportowe rozgrywki mikołajkowe.

4.     Dzień piżamowy – kto założy piżamy, nie będzie pytany.

Styczeń

1.     Góra Grosza – udział w akcji.

2.     Dyskoteka karnawałowa.

3.     Dzień w jednym kolorze: kolory zimy niebieski , biały.

Luty

1.     Światowy Dzień Kota.

2.     Poczta Walentynowa.

3.     Dzień Szalonych Fryzur.

Marzec

1.     Dzień Kobiet – wszystkie dziewczyny nie mają prac domowych.

2.     Dzień w jednym kolorze: kolory wiosny zielony.

Kwiecień

1.     Marzycielska poczta – wysyłanie kartek chorym dzieciom – udział w akcji

2.     Dzień Ziemi – Konkurs na plakat „ Dbam o Ziemię”.

3.     Dzień w kapciach – każdy, kto założy kapcie jest niepytany.

Maj

1.     Wybory miss i mistera dla klas I – III.

2.     Dzień „ DRESA” – każdy, kto założy dres jest niepytany.

Czerwiec

 

     

 1.Dzień sportu z okazji Dnia Dziecka