Projekty  edukacyjne realizowane

w roku szkolnym 2023/2024

 1. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy zmysłami” – celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci, tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Realizowany będzie z grupą dzieci ze świetlicy szkolnej. Projekt służyć będzie poszerzeniu i wzbogaceniu wiedzy na temat integracji sensorycznej i zmysłów. W trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych stymulowane będą wszystkie zmysły. Projekt realizują: p. Tomczyk- Król, p. Wójcik, p. Pasternacka – Klamińska
 2. Książka (dla) Przedszkolaka – projekt promujący czytelnictwo wśród przedszkolaków , przybliżający wartości książki i uczący szacunku do niej. Projekt zachęca do tworzenia przedszkolnych punktów wymiany książek, dzięki którym dzieci będą mogły dzielić się książkami z domowej biblioteczki z innymi przedszkolakami. Realizowany będzie w oddziale przedszkolnym.
 3. „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii”- skierowany jest do dzieci 4-6 letnich, ma na celu pobudzenie aktywności artystycznej dzieci Wykorzystuje się tu bajki psychoedukacyjne. Poprzez bajko terapię w połączeniu z edukacja teatralną dzieci uczą się empatii, radzenia z emocjami oraz wzmacniamy poczucie własnej wartości. Realizacja oddział przedszkolny.
 4. Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” – ma na celu zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęconego na wspólną naukę z dziećmi. W obecny roku będzie realizowana 5 edycja akcji „Dzieci uczą rodziców”. Realizacja oddział przedszkolny.
 5. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- poświęcony tematyce ekologicznej zachęcający do ruchu od najmłodszych lat. Dzieci nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają zasady ekologii, dowiedzą się dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu. Projekt rozwija kreatywność u dzieci , samodzielne myślenie oraz umożliwia przyswajanie wiedzy poprzez zabawę. Realizowany w oddziale przedszkolnym.
 6. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”2b – służy rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci, realizuje p. Paulina Korcz
 7. Projekt Edukacyjny „Akcja Zdrowo i Sportowo”- promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci do 10 roku życia. Projekt pokazuje dzieciom jakie korzyści przynosi uprawianie sportu, jak sprawność fizyczna wpływa na samopoczucie i zdrowie. Realizuje 2b p. Paulina Korcz
 8. Projekt Edukacyjny „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki’– celem jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie zainteresowania matematyką, wykorzystana zostanie metoda projektu. Realizowany w kl.2b, p. Paulina Korcz
 9. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką” wg autorstwa p. Dagmary Drabik – odnosi się do świata sztuki, stawiamy tu na proces twórczy, rozwój kreatywności, kompetencji kluczowych. W projekcie dopuszcza się jedynie wydruki związane z dziełami sztuki, artystami. Główne założenie projektu to propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej, przykładowe zadania projektowe: Kolorowe dźwięki, Magiczne drzewo, Pole kwiatów. Projekt realizowany w klasie 1b – opiekun p. Patrycja Haja – Stasiak. Uczniowie wraz z wychowawcą będą wykonywać prace plastyczne zgodnie z podanym tematem oraz harmonogramem. Z każdego wykonanego zadania  na stronie internetowej szkoły będzie umieszczona fotorelacja.

  Projekt został objęty patronatem przez:

 10. Innowacja pedagogiczna „Baśnie i podróże w Wirtualnej Klasie Angielskiego – kl.1-5 – autor i realizacja p. Agnieszka Cadrzyńska, Innowacja wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości, tworzenie własnych projektów za pomocą drukarki 3D oraz długopisów 3D do wspomagania i uatrakcyjniania nauki języka angielskiego, wykorzystanie aplikacji Duolingo do nauki języka zwiększającej motywacje do nauki. Podczas realizacji innowacji  wykorzystana zostanie metoda projektów z elementami  technologii immersyjnych i nowatorskich pomocy dydaktycznych.

 11. Akademia Bezpiecznego Puchatka. Pierwszoklasiści z naszej szkoły przyłączyli się do XV edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka.  Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych o tematyce związanej  z bezpieczeństwem dzieci: na drodze, w domu,  w szkole,  w Internecie. 

  Uczniowie zapoznają się z zasadami dotyczącymi zachowania się w wyżej wymienionych miejscach. Dowiedzą się jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, w jakich sytuacjach poprosić dorosłego o pomoc. Po zrealizowaniu wszystkich zadań programu szkoła otrzymuje Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a uczniowie dyplomy za udział.