Do 31 października 2023 roku przy Szkole Podstawowej nr 11 powstanie Ekopracownia pod chmurką „Zielony Zakątek ,która sfinansowana zostanie  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach

W ramach konkursu pozyskanych zostało z WFOŚiGW  39.728,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 9.932,00 zł co daję kwotę 49,660,00 zł, za którą zostanie urządzona pracownia „Zielony zakątek”. Mieścić się będzie na terenie szkolnym i będzie tworzyć przestrzeń służącą prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przyrody, biologii, geografii. Teren będzie podzielony na 4 strefy: sensoryczną, ogrodu uprawnego, strefę doświadczenia i eksperymentu oraz meteorologiczną.

W pobliżu zamontowany będzie czujnik jakości powietrza, zegar słoneczny, poidełko dla  ptaszków i domek dla owadów. Wewnątrz wyznaczonego terenu posadzone zostaną krzewy i rośliny ogrodowe. Na terenie Zielonego zakątka” umieszczona będzie altana ogrodowa, gdzie będzie można prowadzić zajęcia dydaktyczne bądź relaksacyjne. Tak stworzona i zagospodarowana przestrzeń będzie wyrabiała poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko i znacząco wpłynie na kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw naszych uczniów.