O programie

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe ,dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Więcej informacji na stronie:  https://www.gov.pl/web/laboratoria

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

  • sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego,  wskazanego przez szkołę;
  • nowe technologie i  eksperymenty,  ułatwiające przekazywanie wiedzy;
  • wsparcie w realizacji podstawy programowej,  prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych;
  • rozwój merytoryczny kadry nauczycielskiej.

Z perspektywy rodzica i ucznia:

  • zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi  i  ścisłymi;
  • popularyzacja rozwiązań i  umiejętności  praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy z przygodą;
  • odkrywanie i  rozwój  talentów uczniowskich oraz  inwestycja w  lepszą przyszłość.

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości również nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia technicznego służącego rozwijaniu kompetencji przyszłości – współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności. Otrzymane pomoce będą wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów w czasie zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

 

W ramach realizacji doposażenia naszej szkoły zostały zakupione m.in.:

Drukarka 3D 

Okulary VR

Długopisy 3D

Kamera cyfrowa

Cyfrowy aparat fotograficzny

Zestaw mikrokontrolerów

Mikrofony

Mikser audio