Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Velo Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 1. Jan Kozak – 8a – przewodniczący
 2. Jacek Klamiński – 4b – wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Gwóźdź – 4a – sekretarz

PROGRAM DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2022/2023

 1. Zapoznanie i akceptacja działań dotyczących organizacji szkoły – zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, harmonogram konkursów, imprez środowiskowych.
 2. Wspieranie rady pedagogicznej w pracy w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
 3. Aktywne włączenie rodziców w realizację programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
 4. Preliminarz wydatków finansowych.
 5. Współdziałanie w zakresie popołudniowej szkoły dla rodziców, grupy wsparcia dla matek uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. Wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli i pedagoga szkolnego , pedagoga specjalnego i psychologa. Wspieranie działań związanych z bezpieczeństwem uczniów .
 7. Aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły i organizowanie działań owocujących wsparciem finansowym dla szkoły.
 8. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.