Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Getin Noble Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Jan Kozak – 7a – przewodniczący

Anna Michalec – Kuraj – 7c wiceprzewodnicząca

Tomasz Oleksiński – 3b – sekretarz