Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Velo Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

1.    Jacek Klamiński  – 5b przewodniczący

2.     Eliza Pluszyńska  – 7b – wiceprzewodnicząca

3.    Monika Kulesa –  OP  – sekretarz

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

 1. Krzyżanowska Agnieszka    – 1a
 2. Stawicka Agnieszka   -1b
 3. Żyła Milena – 2a
 4. Nowacka Monika – 2b
 5. Bugajska Beata – 3a
 6. Kapiec Katarzyna – 3b
 7. Leszczyńska Olga – 4a
 8. Sokołowska Anna – 4b
 9. Żyła Milena – 5a
 10. Marysiak Katarzyna – 6a
 11. Ziółkowska Iwona – 6b
 12. Sadura Jolanta – 7a
 13. Bienias Edyta – 8a

PROGRAM DZIAŁAŃ RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2023/2024

  1. Zapoznanie i akceptacja działań dotyczących organizacji szkoły – zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań, harmonogram konkursów, imprez środowiskowych.
  2. Stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w czasie korzystania z boiska szkolnego i placu zabaw po lekcjach, odpowiedzialność rodzica za dziecko w czasie korzystania z tych miejsc w godzinach popołudniowych.
  3. Aktywne włączenie rodziców w realizację programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.
  4. Preliminarz wydatków finansowych.
  5. Współdziałanie w zakresie popołudniowej szkoły dla rodziców.
  6. Wspieranie działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli i pedagoga szkolnego , pedagoga specjalnego i psychologa.
  7. Aktywizowanie rodziców do pracy na rzecz szkoły i organizowanie działań owocujących wsparciem finansowym dla szkoły.
  8. Współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie oceny pracy nauczyciela i awansu zawodowego.