Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadpodstawową.

Na wybory dotyczące szkoły czy zawodu wpływ mają czynniki zewnętrzne (rodzina, grupa rówieśnicza, znajomi, koledzy, nauczyciele, wiedza czerpana z internetu, sieć szkół w danym regionie, odległość danej placówki od miejsca zamieszkania młodej osoby, a także moda na dany zawód) oraz czynniki wewnętrzne (zainteresowania, predyspozycje, zdolności, talent, umiejętności, temperament, cechy charakteru, wartości, możliwości intelektualne, postawy, przekonania, stan zdrowia). Zdarza się, że o wyborze decyduje przypadek, media czy też prognozy, jakie możliwości finansowe da ukończenie danej szkoły czy kierunku. Badania przeprowadzone przez KOWEZiU wśród uczniów jednoznacznie wskazują, że największy wpływ na decyzje uczniów dotyczące wyboru szkoły czy zawodu mają Rodzice – jako osoby znaczące – oraz tradycje rodzinne.

Ponieważ to Ty, Rodzicu, masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko, warto zastanowić się, jak odpowiednio wesprzeć nastolatka w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Kluczem do podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej zawodu jest poznanie samego siebie tzn. tego, co nas interesuje, jakie mamy talenty, umiejętności, cechy charakteru itd.

Rodzicu, poznaj swoje dziecko i pomóż mu odkryć jego możliwości.
Co możesz zrobić? Jak możesz pomóc?

  1. rozmawiaj z dzieckiem o wartościach, którymi się kieruje, gdyż dzieci rzadko wiążą to zagadnienie z wyborami edukacyjno-zawodowymi. Obserwuj, jaki ma temperament, cechy charakteru. To ważne czynniki decydujące o tym, do jakiej pracy mamy predyspozycje (spokojnej, monotonnej czy wymagającej ekspresji, żywiołowości);
  2. obserwuj, jakie czynności chętnie wykonuje Twoje dziecko, co je pasjonuje, zajmuje, ciekawi, ile czasu i uwagi poświęca niektórym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym czy pozaszkolnym Rozmawiaj z nim o tym. To pierwsze źródło informacji o jego zainteresowaniach;
  3. przyglądaj się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych uczestniczy najchętniej, jakie przedmioty szkolne lubi, z których ma najlepsze oceny. Zastanów się, jakie ma zdolności, co potrafi robić. Jak radzi sobie z nauką? Jakie ma oceny? Jakie ma zasoby wiedzy i umiejętności. Rozmawiaj o tym z dzieckiem, wychowawcą klasy. Obserwuj, jak radzi sobie ze stresem, planowaniem. Możesz w ten sposób zdobyć szeroką wiedzę o potencjalnych możliwościach, predyspozycjach dziecka;
  4. bądź towarzyszem w codziennych obowiązkach. Dzięki temu zaobserwujesz, jak Twoje dziecko przechodzi z etapu marzeń i zawodowych fantazji („Będę artystą”; „Zostanę aktorką”), przez etap zainteresowań („Cieszę się, że mam dziś angielski zamiast matematyki”) do sprecyzowania pomysłów na swoją przyszłość („Interesują mnie procesy chemiczne. Wybiorę liceum z klasą o profilu chemicznym”);
  5. zapytaj lekarza. Jeśli dziecko jest pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania wybranego przez dziecko zawodu.
  6. angażuj się w życie szkoły, w tym również we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów      w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej (np. zaprezentowanie uczniom swojego zawodu, udział w targach edukacyjnych, spotkanie z pedagogiem, psychologiem szkolnym);
  7. pomagaj gromadzić informacje o poszczególnych zawodach (rozmowy z rodziną, informatory, Internet, publikacje) – zdobycie aktualnej, rzetelnej informacji o zawodach to krok do wyboru, który dziecka nie rozczaruje. Jeśli nastolatek wybierze zawód na podstawie wiedzy o sobie i swoich możliwościach, funkcjonujących zawodach oraz rynku pracy, istnieje duża szansa na to, że wybrany zawód okaże się jego pasją.

Rodzicu, jeżeli dobrze poznasz swoje dziecko, możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka najważniejszym punktem odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z pracą zawodową czy uczeniem się. Poprzez rozmowę z dzieckiem przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źródłem wiarygodnej informacjidzielisz się swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi.

Powodzenia!