Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 11 w Będzinie czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00.

Wychowawcami świetlicy są Panie:

Dorota Matyszczyk,

Katarzyna Szyller,

Agnieszka Maj.

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy DOC(pobierz)

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy PDF(pobierz)

Wychowawcy obejmują również opieką dzieci korzystające z obiadów szkolnych.
Koszt 1 obiadu (od października 2020) to 4 zł (zupa + II danie).
Opłaty za obiady przyjmuje sekretariat szkoły do 10- go każdego miesiąca. Obiady wykupuje się na cały miesiąc.

W świetlicy prowadzone są zajęcia, które:

 •   rozwijają umiejętności manualne
 •   rozbudzają zainteresowania czytelnicze
 •   wzbogacają posiadane wiadomości
 •   wzbogacają ekspresję twórczą
 •   relaksują
 •   kształtują ekspresję ruchową
 •   zwiększają sprawność fizyczną
 

Kodeks przeciw agresji i przemocy w naszej świetlicy

 • Nie stosujemy przemocy słownej /nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

– nie przezywamy

– nie wyśmiewamy

– nie grozimy

– nie ośmieszamy

– nie plotkujemy

– nie szantażujemy

– nie namawiamy się

 • Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

– nie bijemy

– nie popychamy

– nie podcinamy

– nie wymuszamy pieniędzy

– nie kopiemy

– nie zamykamy w pomieszczeniach

– nie plujemy

 • Nie sprawiamy przykrości innym:

– nikogo nie wykluczamy

– nie odsuwamy od grupy

– od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/

– nie używamy wrogich gestów i min

 • Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:

– nie niszczymy

– nie zabieramy

– nie chowamy

 • Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

– pracujemy i bawimy się razem

– nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek

– reagujemy na agresywne zachowanie innych

– bronimy pokrzywdzonych

– pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje

– konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc

– informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.