1.  

Zapisy do klas pierwszych będzińskich szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

  1. rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
  2. miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
  3. krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
  4. kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

 

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej

od 1 lutego do 15 marca 2024 r

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

od 1 do 22 marca 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

29 marca 2024 r. godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej

8 kwietnia 2024 r. godz. 14.00

Termin postępowanie uzupełniającego

od 15 do 19 kwietnia 2024 r.

 

Dokumenty dotyczące zapisów:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej – pdfdoc
  2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej – pdfdoc
  3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole – pdfdoc
  4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły – pdfdoc
  5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem – pdfdoc
  6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa – pdf