1.  

Zapisy do klas pierwszych będzińskich szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rekrutację do klasy pierwszej organizuje szkoła podstawowa, która dysponuje wolnymi miejscami. 

 

Kryteria rekrutacji

Zgodnie z  ustawą – Prawo oświatowe kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej Będzina.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują następujące kryteria:

 • rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,
 • miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,
 • krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,
 • kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

 

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej

od 1 lutego do 17 marca 2023 r.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

od 1 do 24 marca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

31 marca 2023 r. godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej

6 kwietnia 2023 r. godz. 14.00

Termin postępowanie uzupełniającego

od 17 do 21 kwietnia 2023 r.

Dokumenty dotyczące zapisów:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej 
  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej_2023
 2. Wzór zgłoszenia kandydata do klasy I szkoły podstawowej
  Zgłoszenie kandydata do klasy I
 3. Oświadczenie o rodzeństwie kandydata spełniającym obowiązek w danej szkole 
  Oświadczenie o rodzeństwie kandydata_kryterium nr 1;
 4. Oświadczenie o miejscu pracy rodziców w obwodzie danej szkoły
  Oświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata_kryterium nr 2
 5. Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie danej szkoły, a wspierających rodziców w opiece nad kandydatem
  Oświadczenie o krewnych mieszkających w obwodzie szkoły_kryterium nr 3
 6. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych – informacja szczegółowa
  Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych_2023_informacja szczegółowa