MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

„Mowa nasza, nasz język jest naszym największym skarbem kulturalnym.
Broniąc go, bronimy samej istoty naszej kultury.”

J. Iwaszkiewicz

Święto języka ojczystego obchodzone jest 21. lutego na pamiątkę uczczenia bohaterów, którzy w tym dniu zginęli właśnie w obronie swej narodowej tożsamości. Tego dnia w naszej szkole również obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego. Korytarze szkoły wypełniły się ciekawostkami językowymi, dzięki którym uczniowie, ale też i pracownicy szkoły, mogli zapoznać się z różnymi faktami dotyczącymi naszej mowy ojczystej, łamańcami językowymi, które dostarczyły wiele śmiechu podczas prób zmierzenia się z nimi, a także ilustracjami przedstawiającymi popularne związki frazeologiczne i informacjami na temat najnowszej polszczyzny. W czasie obchodów owego święta polonistki przedstawiły uczniom prezentację przybliżającą historię zarówno samego Dnia Języka Ojczystego, jak również języka polskiego. Uczniowie, po solidnej porcji wiedzy, mieli do wykonania zadania sprawdzające ich znajomość naszej mowy ojczystej. Szukali błędów w piosence, odgadywali synonimy, sprawdzali znajomość przysłów polskich, nazwisk wybitnych poetów, zasad ortograficznych i przybliżone zostało im zjawisko mody językowej. Najwięcej kłopotu sprawiły im jednak archaizmy, które dla kilkunastoletniej młodzieży były zupełnie nieznane.

W czasie przerw uczniowie mogli rozwiązywać wspólne dla wszystkich zadania polegające na wypisywaniu słów z trudnościami ortograficznymi, rymów, synonimów, szukaniu słów ukrytych w wykreślance czy „wężu” złożonym z niezliczonej ilości liter. Przy wyjściu ze szkoły można było zaopatrzyć się w „dobre słowo”, które należało zabrać ze sobą, a były to słowa, w których zgodnie z najnowszymi raportami, najczęściej doszukać się można błędów.

Najwięcej emocji wzbudził jednak konkurs sprawdzający wiedzę naszych uczniów, tym bardziej, iż nagroda była warta wysiłku, bowiem uczniowie, którzy udzielili samych poprawnych odpowiedzi otrzymali kupony, które niewątpliwie zapewnią im spokojne chwile.

Mamy nadzieję, że uczniowie uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać.

„A nade wszystko szanuj mowę twą ojczystą. Nie znać języka swego-hańbą oczywistą”.
Franciszek Ksawery Dmochowski

Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień.