„Strefa ciszy-miejsce dla dzieci szukających wyciszenia”

Projekt ten skierowany jest do całej społeczności szkolnej, którą stanowią również uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania ,zagrożone niedostosowaniem społecznym, niedostosowane społecznie oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim Uczniowie ci często nie są w stanie poradzić sobie z emocjami i dlatego „Strefa ciszy” jest świetnym miejscem, w którym można wyciszyć się, odpocząć od hałasu i zgiełku, a także miło spędzić czas. Projekt „Strefa Ciszy „ jest integralną częścią projektu „ Ratujmy Pszczoły”, w którego ogrodzie uczniowie także mogą się zrelaksować i wypocząć.