Miasto Będzin przyłączyło się do trzeciej edycji projektu „Otwórz się na pomoc”, który obejmuje tematyką przeciwdziałanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci i dorosłych.

Przemoc jest jedną z najcięższych form naruszania praw człowieka. To zjawisko dotykające dzieci oraz dorosłych o różnym statusie społecznym, którego konsekwencje daleko wybiegają poza bezpośrednie fizyczne obrażenia ofiary. Psychologiczne efekty przemocy połączone z obawą dalszych szykan podważają poczucie godności, hamują zdolność do obrony i do podejmowania jakichkolwiek działań przeciwko swojemu agresorowi. Przemoc jest problemem trudnym do zdiagnozowania, ponieważ nie wszystkie ofiary przemocy otwarcie przyznają się do sytuacji panującej w ich otoczeniu.

Dlatego działania podejmowane przez gminę Będzin mają na celu wspieranie głównych czynników chroniących, zwłaszcza pokazywanie jak rozpoznać przemoc, jak bronić się przed nią i jak uchronić bliskie nam osoby, które tej przemocy doświadczają. Należy pamiętać o tym, że pomocy i dostarczenia specjalistycznej wiedzy na temat przemocy wymagają nie tylko dzieci, młodzież, ale także osoby dorosłe.

Otwórz się na pomoc z miastem Będzin.

Powiedz STOP przemocy. Zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

Zapraszamy do udziału w interaktywnym filmie dostępnym pod poniższym linkiem:

https://bedzin.naszemiasto.pl/miasto-bedzin-otworz-si%C4%99-na-pomoc-przemoc/re


Bezpłatna pomoc oraz konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Będzina.

Pomoc skierowana jest do osób:

  • uzależnionych od alkoholu,
  • uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
  • dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • oraz dla członków rodzin.

Pomoc udzielana jest za pośrednictwem punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie.