BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON – włącz historię! Kampania ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

Nasza szkoła od kilku lat systematycznie angażuje się w akcję BohaterON. W tym roku udział wzięli uczniowie klas VI-VIII. W ramach akcji na lekcjach historii zostały przeprowadzone zajęcia z oparciu o materiały przygotowane przez twórców akcji. Klasy młodsze miały lekcję pt. „Iskra nadziei” na bazie opowiadania Magdaleny Górskiej, którego bohaterką jest 11-letnia Janka mieszkająca w Warszawie przy ulicy Złotej w czasach II wojny światowej. Dzięki prowadzonemu przez dziewczynkę pamiętnikowi, odbiorcy poznali wydarzenia sprzed prawie 80 lat. Po zakończonych zajęciach uczniowie wykonywali gazetki powstańcze. Klasy VIII na zajęciach odsłuchały opowiadanie Renaty Piątkowskiej „Uparte serce tego miasta” – wywołane dźwiękiem syren i klaksonów upamiętniających 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – wspomnienia uczestników tego wydarzenia i ich najbliższych. Zajęcia zakończyły się pogadanką i dyskusją na temat powstania warszawskiego.