18 maja odbył się XV Pieszy Rajd na Wzgórze św. Doroty organizowany przez dwie będzińskie szkoły podstawowe: nr 6 i nr 11. Rajd podzielony był na dwie części: dotyczącą historii miasta i zabytków oraz wzgórza św. Doroty i znajdującego się na nim kościoła.

Trasa tegorocznego rajdu wiodła od zamku będzińskiego, przez wzgórze zamkowe i znajdujący się a nim kościół św. Trójcy, Pałac Mieroszewskich, Las Grodziecki aż na szczyt Dorotki.

Przedstawiciele będzińskich szkół, biorący udział w tegorocznym rajdzie, zebrali się o 9:30 na dziedzińcu zamku będzińskiego, by stamtąd rozpocząć rywalizację. Zadania były różnorodne, obejmowały bowiem nie tylko wiedzę historyczną, ale również zadania pamięciowe, sprawnościowe czy z wykorzystaniem nowoczesnej technologii. Nie zabrakło również elementu rywalizacji czasowej.

Rajd, jak co roku, zakończył się w kościele pw. św. Doroty, gdzie Pani Wiceprezydent Będzina Anna Drzewiecka wręczyła uczestnikom na grody. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek.

W tegorocznym rajdzie podium zajęły następujące szkoły:

I miejsce – SP nr 3

II miejsce – SP nr 6

III miejsce – SP nr 13

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział.