W ramach akcji „Paczka dla Seniora” przeprowadzonej pod patronatem Prezydenta Miastaupominek otrzymało pięcioro seniorów z rejonu Syberka w Będzinie. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta z Naszej Szkoły pod opieką nauczyciela wyruszyli w drogę z upominkami sprawiając nieopisaną radość osobom starszym, w zamian otrzymując ciepłe słowo.