W miniony piątek, 25 listopada, miało miejsce spotkanie uczniów klas 4-8 ze szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia, p. dr A. Palimąką. Odbyło się ono pod hasłem „Mam prawo i nie zawaham się go użyć” i było współorganizowane przez pedagoga szkolnego, p. I. Tomczyk-Król z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Wydarzenie to upamiętnia uchwalenie Konwencji o Prawach Dziecka przez ONZ 20 listopada 1989 r.

W trakcie spotkania uczniowie poznali najważniejsze swoje prawa i obowiązki oraz dowiedzieli się w jaki sposób sami mogą złamać przysługujące im prawa. Poznali też najważniejsze założenia działalności UNICEF oraz działania, jakie podejmuje nasza szkoła jako członek Klubu Szkół UNICEF. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę o podstawowych prawach dziecka przez udział w quizie kahoot.

Młodsze klasy obejrzały filmik oraz otrzymały kolorowanki przygotowane przez UNICEF, przybliżające im najważniejsze prawa dziecka.