21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Uczniowie naszej szkoły wręczali podczas przerw swoim kolegom, koleżankom oraz nauczycielom karteczki z miłymi słowami. Wylosowane karteczki były przekazywane dalej dla kolejnej osoby. Na karteczkach znajdowały się pozdrowienia i życzenia. Akcja ta miała na celu zachęcić uczniów do okazywania na co dzień wobec siebie szacunku, serdeczności, uśmiechu, do mówienia miłych słów, niesienia bezinteresownej pomocy innym!
Życzymy wszystkim wielu dni pełnych uśmiechu i życzliwości!

Samorząd Uczniowski