Zbliżają się wakacje. Jest to czas podwyższonego ryzyka wystąpienia zachowań niepożądanych wobec małoletnich. W klasie IIIa przeprowadzono profilaktyczne zajęcia poświęcone problematyce bezpieczeństwa seksualnego dzieci ,,Bezpieczne kręgi”. Celem zabawy było zwrócenie uwagi uczniów na zasady bezpiecznego kontaktu z dorosłym oraz rozwinięcie u nich świadomości gdzie/kto/kiedy i w jaki sposób może ich dotykać.