Dnia 30 maja w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie. Po wykonaniu wszystkich czynności strażacy zaprosili uczniów klas 1-3 do obejrzenia wozu strażackiego i znajdujących się tam narzędzi niezbędnych do opanowania pożaru czy wykorzystywanych w czasie wypadków drogowych.