30 maja 2022 roku w naszej placówce odbyło się spotkanie w ramach grupy wsparcia ukraińskich matek. W tym dniu uczniowie z naszej szkoły klasa 3a i 3b oraz uczennica klasy 5b wystąpili dla Pań z Ukrainy. Klasa 3b wystąpiła z inscenizacją wiersza Jana Brzechwy „ Rzepka”, klasa 3a przygotowała program słowno-muzyczny „ Matka”, a na zakończenie spotkania uczennica klasy 5b wykonała piosenkę „Mamo”. Na zakończenie spotkania wszystkie ukraińskie mamy otrzymały od uczniów róże. Podczas rozmowy kobiety zadeklarowały, chęć dalszego pozostania w naszym mieście
i w naszej placówce.