Głównym celem konkursu zorganizowanego przez I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie 28.09. 2021 roku było propagowanie wiedzy o językach europejskich  oraz motywowanie uczniów do nauki języków obcych. Konkurs składał się z 2 części: dyktanda w języku angielskim oraz turnieju drużyn trzyosobowych, w ramach którego uczniowie brali udział w licznych grach oraz quizach sprawdzających wiedzę o językach europejskich oraz umiejętności językowe. Nasza szkoła wytypowała 3 drużyny z klas ósmych, które miały okazję współzawodniczyć z uczniami z pozostałych placówek naszego powiatu. Udział w konkursie był okazją do sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz z pewnością ułatwi wybór drugiego języka obcego w szkole średniej.