W środę 29 września 2021 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych. Ceremonia rozpoczęła się wystąpieniem Pani Jadwigi Janusz-Sender- Dyrektor Szkoły, która powitała przybyłych gości oraz wszystkich zebranych.

Kolejnym punktem programu były występy artystyczne w wykonaniu pierwszoklasistów oraz uczniów klas trzecich. Najważniejszym jednak momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Uczniowie ślubowali być dobrymi uczniami, pilnie się uczyć, dbać o dobro szkoły i godnie ją reprezentować oraz w przyszłości wyrosnąć na dobrego i mądrego Polaka. Po złożeniu ślubowania uczniowie zostali pasowani przez Panią Dyrektor dużym ołówkiem, co oznacza przyjęcie do społeczności szkolnej.

Na koniec uczniowie klas pierwszych otrzymali z rąk Pani Anny Drzewieckiej – Wiceprezydent Miasta Będzina oraz Pana Romana Goczoła – Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie pamiątkowe  rogi obfitości ufundowane przez Pana Łukasza Komoniewskiego – Prezydenta Miasta Będzina. Po skończonej akademii uczniowie klas pierwszych pod opieką wychowawców udali się do swoich klas po odbiór pamiątkowych dyplomów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie.