ZAKOŃCZENIE REALIZACJI

MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki.

Klasa 1A zakończyła realizację II edycję projektu edukacyjnego „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”. Projekt miał zasięg międzynarodowy i skierowany był do uczniów klas I-III. Poprzez udział w projekcie :

– rozbudziliśmy ciekawości literacką,

– rozwinęliśmy aktywność czytelniczą,

– doskonaliliśmy czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność aktywnego słuchania,

– integrowaliśmy zespół klasowy.

Na zakończenie uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający udział w projekcie.