Kilka dni przed Świętem Edukacji Narodowej  Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs pt.: „Portret mojego Nauczyciela”, którego efekty sprawiły wiele radości pracownikom szkoły. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rysowali swoich ulubionych nauczycieli. Wszystkie prace były wspaniałe, dlatego też zostały wyeksponowane na tablicach informacyjnych w budynku. Mogli je podziwiać wszyscy pracownicy szkoły oraz pozostali uczniowie. Komisja konkursowa wybrała po trzy najciekawsze prace, które zostały nagrodzone z przedziału klas I-III i IV- VIII. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i ciekawe pomysły. Laureatom serdecznie gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych konkursach organizowanych w naszej szkole.