W dniu 06.10.2020 r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. Po powitaniu przez Panią dyrektor wszystkich przybyłych gości, rodziców na tę uroczystość rozpoczęła się prezentacja umiejętności pierwszoklasistów przygotowana pod kierunkiem wychowawców. Kandydaci na uczniów śpiewali piosenki, recytowali wiersze. W dalszej części uroczystości po wprowadzeniu sztandaru szkoły dzieci złożyły ślubowanie. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor wielkim piórem, po czym przyjęto uczniów  do społeczności uczniowskiej naszej szkoły.

Pani Wiceprezydent Anna Drzewiecka złożyła gratulacje uczniom i ich rodzicom oraz w imieniu Prezydenta Miasta Pana Łukasza Komoniewskiego obdarowała pierwszoklasistów rogami obfitości wypełnionymi słodyczami.

Następnie uczniowie przeszli do klas gdzie czekał na nich słodki poczęstunek.

Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauce.