We wrześniu przeprowadzono cykl pogadanek przygotowujących uczniów klas I-V do świadomego uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”.

 Ten rok szkolny jest już kolejnym, w którym nasi uczniowie będą otrzymywali porcje warzyw i owoców. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie.

Na tym etapie rozwoju kształtują się ich nawyki żywieniowe a propagowanie zdrowego odżywiania stanowi ważny element działań edukacyjnych.

Program koordynuje p. B.Białas-Skóra i p. A. Cadrzyńska.