Szkolne Koło Wolontariatu zaprasza do zbiórki nakrętek oraz innych produktów z plastiku wg załączonego wzorca.