Dzieci z Ib po zapoznaniu się ze sztuką aborygeńską oraz informacjami na temat kija deszczowego, przystąpili do realizacji zadania nr 20. A oto rezultaty pracy uczniów.