3 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie odbył się finał Miejskiego Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii”. Podczas ogłoszenia wyników uczennice naszej szkoły wystąpiły z programem artystycznym „Jaka to część mowy?”, do którego przygotowywały się na zajęciach teatralnych. Przedstawienie przepełnione muzyką i wiedzą z zakresu gramatyki przypadło do gustu publiczności, czego dowodem były gromkie brawa.