W grudniu wykonaliśmy kolejne zadanie: sensoryczna choinka. Dzieci dzięki zabawie
i realizacji zadania rozbudzały kreatywność oraz umiejętność współpracy.