W ramach zajęć z pedagogiem szkolnym są prowadzone lekcje profilaktyczne o tematyce dotyczącej przemocy w wśród rówieśników. Uczniowie klasy 4a brali udział w warsztatach – Czym jest przemoc a czym agresja?