29 listopada z Okazji Andrzejek uczniowie mieli możliwość zakupu ciasteczek z przepowiednią ukrytą w środku. Natomiast 30 listopada uczniowie świetnie bawili się na dyskotece szkolnej. Osoby ciekawe swojej przyszłości mogły skorzystać z porady naszych wróżek. Przygotowano kilka stanowisk z różnymi andrzejkowymi wróżbami. W trakcie trwania imprezy zakupić można było również napój oraz coś słodkiego. Nad przebiegiem imprezy czuwali nauczyciele oraz Członkowie Samorządu Uczniowskiego.