października br. w naszej szkole został zorganizowany konkurs sprawdzający wiadomości uczniów klas trzecich na temat Będzina – „Czy znasz swoje miasto?”. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klas IIIa i IIIb. Zawodnicy rozwiązywali test zawierający różnorodne pytania na temat historii miasta, legend, topografii terenu, przyrody oraz aktualnych wiadomości  związanych z symbolami i władzami miasta. Uczniowie walczyli indywidualnie o najlepsze miejsca. I tak:

 –  I m.  zdobyła uczennica z klasy IIIb,

 –  IIm. zdobyła uczennica z klasy IIIa,

 –  III m.zdobyła uczennica z klasy IIIb.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy nagrody rzeczowe. Konkurs miał na celu pokazanie poziomu podstawowych wiadomości naszych uczniów na temat Będzina, zmotywowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym oraz rozbudzenie zainteresowania rodzinną miejscowością.

 

Organizatorzy: Renata Drożdż i Katarzyna Toczek.