W roku szkolnym 2023/2024 klasa IB przystępuje do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawy sztuką” wg autorstwa p. Dagmary Drabik. Ten projekt edukacyjny odnosi się do świata sztuki,  w kontekście sztuk plastycznych (tj. malarstwo, rzeźba, architektura, rysunek, fotografia, ceramika, wzornictwo itd.). Jego głównym celem jest propagowanie sztuki w korelacji
z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Uczniowie wraz z wychowawcą będą wykonywać prace plastyczne zgodnie z podanym tematem oraz harmonogramem. Z każdego wykonanego zadania  na stronie internetowej szkoły będzie umieszczona fotorelacja.

Projekt został objęty patronatem przez:

  • Ministra Edukacji i Nauki, 
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
  • Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka,
  • Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego, 
  • Bliżej Przedszkola, 
  • Sztuka dla dzieci, 
  • Froebel.pl