KOSZTY POSIŁKÓW

Cena posiłków ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.

Odpłatność za posiłki:

SZKOŁA

W roku szkolnym 2023/2024 cena obiadu wynosi 5,50 zł.

Sposób obliczania wysokości opłaty:

ilość dni roboczych w miesiącu x 5,50 zł = kwota do zapłaty zł

np. za 20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł

Posiłki dla dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolny 2023/2024
będą wydawane od 6 września 2023 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W roku szkolnym 2023/2024 cena poszczególnych posiłków wynosi:

  • śniadanie – 3,00 zł,
  • obiad – 5,50 zł,
  • podwieczorek – 2,50 zł

Sposób obliczania wysokości opłaty:

ilość dni żywieniowych x koszt posiłków

Posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolny 2023/2024
będą wydawane od 1 września 2023 r.