26 kwietnia 2023 r. odbył się w naszej szkole MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJWIEDZY O  BEZPIECZEŃSTWIE  I  RUCHU  DROGOWYM „Bądź bezpieczny”, którego celem było:

  • popularyzowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
    w Internecie;
  • kreatywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wydarzeniach związanych
    z promowaniem bezpieczeństwa;
  • promowanie właściwych zachowań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • kształcenie umiejętności zachowania się dzieci w sytuacjach trudnych.

W konkursie brali udział uczniowie z klas I-III będzińskich szkół. Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą o tytuł „Mistrza bezpieczeństwa” wykonując zadania związane  z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, Internecie oraz wykorzystując zdobyte wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy konkursu mieli też okazję zaprezentowania  swoich   umiejętności i dobrej techniki jazdy na rowerze pokonując przygotowany przez organizatorów  tor przeszkód.

Certyfikat „ Mistrza bezpieczeństwa” zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 8. Gratulujemy!