Regulamin prawidłowego zachowania się podczas przerw.

W naszej szkole Samorząd Uczniowski opracował regulamin prawidłowego zachowania się podczas przerw.

Głównym celem tego wydarzenia jest podniesienie bezpieczeństwa i wzmacnianie pozytywnych zachowań wszystkich uczniów naszej szkoły.

 Wychowawcy oraz przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili krótkie pogadanki z uczniami, które przypominały o przestrzeganiu regulaminu.  Na tablicy samorządu oraz na  każdych drzwiach sal lekcyjnych zostały zawieszone regulaminy, aby uczniowie systematycznie mogli przypominać sobie panujące w szkole zasady bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że dzięki przestrzeganiu regulaminu będziemy pamiętać jak istotne jest  nasze bezpieczeństwo oraz innych uczniów.