23 lutego uczniowie klas IV i V – w ramach lekcji historii – obejrzeli w Pałacu Mieroszewskich wystawę pt. „Będzin którego już nie ma”. Realizatorem wystawy jest Muzeum Zagłębia na okoliczność zbliżającej się 665. rocznicy nadania Będzinowi przez króla Kazimierza Wielkiego lokacji na prawie magdeburskim. 

Wystawa przybliża widzom opowieść o ważnych wydarzeniach, mieszkańcach miasta, architekturze oraz wciąga w miejską podróż historyczną zaczynającą się w XIX w. prowadzącą przez dwudziestolecie międzywojenne, czasy wojny, aż do lat 70. XX w. Prezentowane artefakty to np. obrączki ślubne mieszczan będzińskich z 1862 r., paryski cylinder noszony przez mieszkańca miasta, mundur górnika z XIX w., judaika Żydów będzińskich, zabawki małej Basi z 1930 r., czy opakowania po czekoladkach z fabryki cukierków „Hanka”. Wszystkie muzealia, choć różnorodne pod każdym względem, ale posiadają jedną wspólną cechę, a mianowicie zostały wyprodukowane lub zakupione w Będzinie czy też były używane przez jego mieszkańców. Uczniowie obejrzeli zabytki, które pochodzą przede wszystkim ze zbiorów Muzeum Zagłębia.