15 lutego uczniowie klas VII i VIII udali się do Pałacu Mieroszewskich, by tam wziąć udział w prelekcji dotyczącej przebiegu powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Następnie zostali oprowadzeni po wystawie „160-lecie powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim” przygotowanej przez Muzeum Zagłębia w Będzinie, Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Stowarzyszeniem Eksploracyjno – Historycznym Szaniec 1863. Wystawa przedstawia najważniejsze informacje dotyczące m.in. manifestacji patriotycznych, marszu oddziałów Apolinarego Kurowskiego oraz wyzwoleniu tzw. Trójkąta Granicznego, a także o potyczkach toczonych przez powstańców.