Od października do grudnia 2022 roku uczniowie klas młodszych pod kierunkiem swoich nauczycieli uczestniczyli w kolejnej edycji akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona”. Celem prowadzonych działań było:

  • wzbogacenia ich wiedzy z dziedziny zdrowia i higieny,
  • wykształcenia u uczniów postawy prozdrowotnej,
  • nabycia określonych umiejętności,
  • oraz przyswojenia prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

      W ramach prowadzonej akcji uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych podczas których poznawali i utrwalali zasady higieny w celu zapobiegania chorobom zakaźnym, w szczególności grypie i koronawirusowi ze szczególnym zwróceniem uwagi na technikę mycia i dezynfekcję rąk. Uczniowie zostali również poinformowani o jednej z najskuteczniejszych metod zapobiegania zachorowaniom na grypę i koronawirusa- szczepieniami. Przeprowadzone zostały również zajęcia zachęcające uczniów do codziennej aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu oraz właściwego przygotowywania posiłków w ramach których uczniowie klasy drugiej „b” poznali piramidę i talerz zdrowego odżywiania, a także samodzielnie  wykonali pełną witamin surówkę z warzyw i owoców. Wykonali również plakat do ułożonych na zajęciach edukacji polonistycznej rymowanych haseł promujących zdrowy styl życia.

Uczniowie klasy trzeciej „a” realizowali dodatkowo moduł programu profilaktycznego dotyczącego mycia rąk  pt. ,,Szkoła mycia rąk Elli i Maxa”  w ramach którego ćwiczyli umiejętność prawidłowego mycia rąk, kolorowali ilustracje dotyczące higieny osobistej
i rozwiązywali testy umieszczone w  kartach pracy. Największą atrakcją podczas akcji była możliwość nagrania spotu reklamowego.  Przeprowadzone zajęcia pokazały uczniom, jak ważne jest przestrzeganie zasad higieny, które będą miały pozytywny wpływ na ich zdrowie.
     Prowadzone zajęcia zostały wzbogacone przez materiały z pakietu edukacyjnego, przesłanego przez Powiatową Stację  Sanitarno- Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej.