Dnia 5.12.2022 w Szkole Podstawowej nr 11 odbył się Dzień Integracji pod hasłem „Tolerancja”. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Pan Roman Goczoł, nauczyciele wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym apelem następnie dzieci z zaproszonych szkół brały udział w zabawach sportowych, plastycznych z wykorzystaniem długopisu 3D oraz zabawach logopedycznych. Zaproszeni goście zapoznali się ze sprzętem wykorzystywanym do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami: sala do rehabilitacji, kącik wyciszający oraz uroczyście został otwarty szkolny gabinet logopedyczny. Całe spotkanie zakończyło się wizytą Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi upominkami.