W dniu 18 listopada 2022 r. odbyło się ciekawe spotkanie edukacyjne z udziałem wiceprezydent naszego miasta p. Anną Drzewiecką, podczas którego nauczyciele i uczniowie zaprezentowali pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Uczniowie klasy 2a zaprezentowali umiejętność korzystania z długopisów 3D tworzą kolorowe jesienne liście. Nauczyciel informatyki wraz z grupą uczniów przeniósł się w odległy świat wirtualny wędrując po ciekawych zakątkach europejskich zabytków oraz zademonstrował użycie drukarki 3D. Nauczyciel historii i języka polskiego przedstawili wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego, m.in. mikrofon kierunkowy z akcesoriami, gimbal uniwersalny, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon nagłowny, mikrofon dynamiczny, konsola mikser dźwięku, panele akustyczne. Spotkanie pokazało nam jak ciekawe mogą być zajęcia edukacyjne z każdego przedmiotu, a nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne służą całej społeczności szkolnej rozwijając zainteresowania i uzdolnienia dzieci.