Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Szkolnego Konkursu „Bądź bezpieczny na drodze”.

Konkurs miał na celu:

  • popularyzowanie przepisów ruchu drogowego,
  • przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, 
  • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze,
  • inspirowanie uczniów do kształtowania umiejętności dostrzegania wpływu warunków atmosferycznych i pór roku na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich z naszej szkoły, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Michał K. klasa III a

II miejsce- Julia P. klasa III b

III miejsce- Mikołaj T. klasa III bOrganizatorzy konkursu gratulują autorom nagrodzonych prac!