Zbliżające się wakacje, czas podwyższonego ryzyka wystąpienia niepożądanych zachowań wobec nieletnich. W klasie IIb uczniowie wzięli udział w zabawie profilaktycznej „Bezpieczne kręgi” zorganizowanej na boisku szkolnym przez wychowawcę klasy. Zabawa miała na celu zwrócenie uwagi na zasady bezpiecznego kontaktu z dorosłymi   ( rozwinięcie świadomości kto/gdzie/kiedy/ w jaki sposób może ich dotykać). Wychowawca przeprowadził również pogadankę na temat bezpiecznego kontaktu z osobą dorosłą. Dzieci nauczyły się  kiedy mają głośno mówić: „NIE”, „NIE CHCĘ”, „NIE ZGADZAM SIĘ”, gdy ktoś namawia lub zmusza do czegoś złego.