Parki Krajobrazowe to bogactwo przyrody ożywionej i  nieożywionej, często odwiedzamy te miejsca nie wiedząc , że są to tereny objęte ochroną.
14 czerwca  uczniowie klasy 4a, 4b, 7a i 6a uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych prowadzonych przez pracownika Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie, który poprzez prezentacje  krajobrazów fauny i flory najbliższej okolicy zachęcał uczniów do wakacyjnych wędrówek i poznawania Parków Krajobrazowych na terenie Województwa Śląskiego. 
Uczniowie rozpoznawali ciekawe formy skalne, chronione rośliny i zwierzęta,  , które warto zobaczyć w najbliższej okolicy. Poznali, jak bezpiecznie zachować się w przypadku spotkania  na szlaku dzikich zwierząt, z zainteresowaniem słuchali o życiu nietoperzy  i wymarłych zwierzętach, które kiedyś występowały na tych terenach.
Prowadząca zachęcała uczniów do wspólnego poznawania  z rodzicami Parków Krajobrazowych
w czasie wakacyjnych wędrówek.