Uczniowie naszej szkoły odwiedzili 17.05.2022 Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. Zapoznali się z regulaminem wypożyczania książek, poznali rolę biblioteki, jej misję, działalności oraz zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Panie bibliotekarki z Oddziału dla dzieci i młodzieży przygotowały bardzo ciekawe zajęcia, które zakończyły się zabawą wśród książek. Mamy nadzieję, że zajęcia biblioteczne zapadną w pamięci naszym uczniom i w przyszłości samodzielnie odwiedzą oni będzińską bibliotekę.