3 czerwca uczniowie klasy 5b uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych na terenie mini ogrodu botanicznego   Ośrodka  Edukacyjnego    Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego  w Będzinie. Żywa lekcja przyrody  to bardzo ciekawa forma zajęć dla uczniów. Celem warsztatów   było zaznajomienie  uczniów  z podstawowymi gatunkami drzew i krzewów rodzimej  flory   „Drzewa i krzewy  nagonasienne i okrytonasienne”.   Bezpośredni kontakt z przyrodą  z wykorzystaniem lupy i kluczy do oznaczania roślin wywołał duże  zainteresowanie i zachęcił do dalszej pracy , podczas której uczniowie prowadzili obserwacje mikroskopowe zebranych okazów.