Samorząd Uczniowski zachęcał do zorganizowania majówkowych lekcji w plenerze. Uczniowie podczas zajęć nabywali nowe wiadomości w kontakcie z naturą. Mamy nadzieję, że dzięki lekcjom w plenerze nauka stała się bardziej przyjazna i na dłużej zapamiętana przez uczniów.