Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – pamiętamy!” był realizowany w naszej szkole od października 2021 roku do grudnia 2021 roku. Ze względu na pandemię podsumowania realizacji projektu przesunięto na marzec 2022 roku. Celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego oraz przybliżenie historii „Solidarności” Regionu Śląsko – Dąbrowskiego.

Do projektu zgłoszono 1026 szkół. Nasza szkoła otrzymała certyfikat za zrealizowane w ramach projektu zadania, które obejmowały: tematyczne lekcje historii, projekcję film Nie zabierajcie mamy, organizację szkolnego miejsca patriotyczno-historycznego oraz udział uczniów w konkursach wojewódzkich (historycznym i literackim).

Uroczystość podsumowania projektu została zrealizowana w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach. Naszą szkołę reprezentował nauczyciel historii, p. A. Palimąka będąca jednocześnie szkolnym koordynatorem działań projektowych.